Regression

Regression betyder “at blive ført i tiden”

Ved at gå tilbage i nuværende liv- fosterstadiet eller tidligere liv, får du mulighed for at udvide din selvforståelse, selvindsigt og forløse gamle mønstre og traumer, der fortsat spænder ben for dig i din hverdag, til trods for du har arbejdet med dem i terapi. Du kan have uhensigtsmæssige reaktioner, mønstre eller overbevisninger, som har rod i fortiden.

Ved at gå i regression kan vi sammen finde den oplevelse, som er årsag til din nuværende adfærd, og derved ændre din måde at være i verden på.

Terapien tager udgangspunkt i den aktuelle livssituation- dine følelser, frustrationer, angst og depression mm.

Regressions terapi er også meget egnet til forståelse af den psykiske årsag til en fysisk sygdom.

Dit sind vil få muligheder for at ændre det skete, således det ikke længere hindrer dig i at have et godt liv.

En regressionsterapi har en varighed af ca. 1½ – 2 timer.