Regression​

Regression betyder “at blive ført i tiden”

​Ved at gå tilbage i nuværende liv, eller til tidligere liv, får du mulighed for at udvide din selvforståelse, selvindsigt og forløse gamle mønstre og traumer, som fortsat spænder ben for dig i din hverdag.

Du kan have uhensigtsmæssige reaktioner, mønstre eller overbevisninger, som har rod i fortiden. Regression kan være en mulighed, når man er kørt fast og ikke kan komme videre, trods at der er blevet arbejdet med tingene.

Ved at gå i regression kan vi sammen finde den oplevelse, som er årsag til din nuværende adfærd, og derved ændre din måde at være i verden på.

Terapien tager udgangspunkt i den aktuelle livssituation, dine følelser, frustrationer, angst og depression mm.

Regressions terapi er også meget egnet til forståelse af den psykiske årsag til en fysisk sygdom.

Dit sind vil få muligheder for at ændre det skete, således det ikke længere hindrer dig i at have et godt liv.

En regressionsterapi har en varighed af ca. 1½ – 2 timer.

Bestil tid hos Schanne Hesselborg​​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Schanne Hesselborg - Sønderskovvej 1, 9370 Hals - Tlf.: 22 41 61 71

E-mail: sche56@hotmail.com  -  CVR: 32384633  -  ​Mobilpay 58401