Regression

Regression betyder “at blive ført i tiden”

Ved at gå tilbage i nuværende liv, eller til tidligere liv, får du mulighed for at udvide din selvforståelse, selvindsigt og forløse gamle mønstre og traumer, som fortsat spænder ben for dig i din hverdag.

Du kan have uhensigtsmæssige reaktioner, mønstre eller overbevisninger, som har rod i fortiden.

Regression kan være en mulighed, når man er kørt fast og ikke kan komme videre, trods at der er blevet arbejdet med tingene.

Ved at gå i regression kan vi sammen finde den oplevelse, som er årsag til din nuværende adfærd, og derved ændre din måde at være i verden på.

Terapien tager udgangspunkt i den aktuelle livssituation- dine følelser, frustrationer, angst og depression mm.

Regressions terapi er også meget egnet til forståelse af den psykiske årsag til en fysisk sygdom.
​

Dit sind vil få muligheder for at ændre det skete, således det ikke længere hindrer dig i at have et godt liv.

​
En regressionsterapi har en varighed af ca. 1½ – 2 timer